Stichting Dorpsbelangen - Jaarvergadering Dorpsbelangen 21 april jl.
Geplaatst door stefanie fokkema   
donderdag 13 mei 2021 09:48

Woensdag 21 april jl. heeft de jaarvergadering van Stichting Dorpsbelangen De Broekstreek plaatsgevonden. In verband met de Corona-maatregelen niet fysiek, maar via een online-verbinding. De bestuursleden hebben samen met 7 leden en/of afgevaardigden van verenigingen, die zich hadden aangemeld voor de online-vergadering, besproken welke zaken sinds de laatste jaarvergadering hebben plaatsgevonden.

Ter vergadering is dank uitgesproken aan bestuurslid Bert Hoving (i.m.), waarvan wij helaas te vroeg afscheid hebben moeten nemen, en aan de bestuursleden Jan Bos en Deddie Jonathans die afgetreden zijn. Alle drie heren zijn bedankt voor hun bijdrage en grote betrokkenheid ten tijde van hun bestuurstermijn.

Bart Gorter, Bert Wiekema en Stefanie Fokkema zijn officieel benoemd in hun functie als bestuurder van Dorpsbelangen.

De bestuurssamenstelling van Stichting Dorpsbelangen De Broekstreek ziet er nu als volgt uit:

 Voorzitter – Martijn Marree

Penningmeester – Annemieke Smit

Secretaris – Stefanie Fokkema

Bestuurslid – Willie Westerhof (tevens notulist)

Bestuurslid – Agnes de Bruin

Bestuurslid – Bert Wiekema

Bestuurslid – Bart Gorter

Alle informatie is ook terug te vinden op onze website www.debroekstreek.eu .

De eerstvolgende vergadering van Dorpsbelangen is op woensdag 2 juni a.s. Mocht u bespreekpunten willen inbrengen voor deze vergadering dan kan dit door dit te melden bij één van bovenstaande bestuursleden. Wij hopen in het najaar ook weer inloopspreekuren te kunnen organiseren, zoals we dit, vóór Corona, ook gedaan hebben. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden.