Algemene ledenvergadering SVDB
Geplaatst door Edwin Schuiling   
donderdag 26 november 2020 20:27

Algemene ledenvergadering SVDB

November 2020

 

 

 

AGENDA

 

 • Voorwoord voorzitter

     Zie bovenstaand

 • Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12 december 2019
      
  op te vragen bij secretaris: Jacqueline Duijvesteijn, secretaris@ svdb.nl
         en staat op de website

 

 • Jaarverslag seizoen 2019-2020

 

 • FinanciŽn
  • Financieel verslag      Ina Rosies, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  • Verslag kascommissie
       
   Kascommissie controleert de boeken
        verslag niet mogelijk, maar de kascommissie tekent een schriftelijke
        verklaring waarin zij het bestuur decharge verlenen.

  • Verkiezing kascommissie
       
   Aanstellen kascommissie. Laatst gekozene blijft aan, toegevoegd met  
        reserve

  • Contributie
  • Begroting seizoen 2020-2021
       
 • Bestuursverkiezing
  Voorzitter Bert Lammers is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.

Graag wil het bestuur dhr. Jan Blok aanstellen als voorzitter van SVDB. Als u zich als tegenkandidaat wil aanmelden dan verzoeken we dit uiterlijk voor 4 december 2020 bij Jacqueline Duijvestijn kenbaar te maken door een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .