SVDB nieuws - Jaarvergadering
Geplaatst door stefanie fokkema   
donderdag 19 november 2020 17:29

Ieder jaar houdt SVDB haar ledenvergadering in het najaar. Zo heeft het bestuur ook nu een datum gekozen. Deze is door de coronacrisis een keer verplaatst en zo als het zich nu laat aanzien is er geen mogelijkheid dit jaar een vergadering te organiseren waarbij de leden persoonlijk aanwezig kunnen zijn. Het bestuur van SVDB is gehouden aan de statuten die voorschrijven dat een vergadering moet plaats vinden binnen een half jaar na het einde van het verenigingsjaar, dat is 30 juni. Dus voor 30 december zou er een ledenvergadering moeten plaats vinden.

Het bestuur heeft zich beraden om een mogelijkheid te creŽren toch de belangrijkste punten uit de agenda te behandelen op afstand. De jaarstukken van het secretariaat zouden opvraagbaar zijn en worden geplaatst op de website. De jaarstukken van de penningmeester kunnen op een af te spreken moment ingezien worden op een te bepalen adres. De andere agendapunten kunt u vinden in het mededelingenblad met de voorstellen ter behandeling. Ook wordt de agenda geplaatst op onze website. Zo hopen we dan toch de leden te kunnen informeren over de afwikkeling van het jaar 2019-2020.

Eventuele bezwaren tegen deze vorm kunnen ingediend voor a.s. vrijdag,

20 november, bij onze secretaris, Jacqueline Duijvestijn: secretaris(at)svdb.nl

Namens het bestuur

Bert Lammers vz