VVV De Broekstreek
Geplaatst door Hennie Russchen   

De Vereniging voor Volksvermaken “De Broekstreek” houdt zich bezig met activiteiten binnen de Broekstreek waarin niet door andere verenigingen wordt voorzien. De VVV organiseert onder andere wandel- en fietstochten, de meerkamp, een kaart/spel avond, de palmpasenoptocht en activiteiten op Koninginnedag voor de schooljeugd. Over deze en andere activiteiten van het VVV-bestuur wordt u t.z.t. nader geïnformeerd via het Mededelingenblad van de Broekstreek.
Sinds juni 2002 heeft de VVV middels een notariële akte de status van een vereniging aangenomen. De VVV staat hierbij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Judith Brinkman  (voorzitter)   tel 860130
Annemarie Talman  (lid)   tel 06-12456040
Nynke Faber-Gorter  (penningmeester) tel 869684
Dadette Flokstra  (secretaris) tel 06-27498372
Anita Popken(lid)        tel  389267

 

Contributie
De contributie voor 2016 is als volgt vastgesteld:

 

Voor een gezin                                                                                                                                                                         10   euro
Voor een gezin waarvan één van de ouders 65 jaar of ouder is  7,50 euro
Voor een alleenstaande vanaf 23 jaar                                                                                      5,00 euro
Voor een alleenstaande vanaf 65 jaar                                                                                       5,00 euro

 


Onder een gezin wordt verstaan een eenheid van personen die gezamenlijk een huishouden voeren. Ook kinderen binnen een gezin tellen mee mits ze de leeftijd van 23 jaar nog niet hebben bereikt. Inwonende kinderen die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt worden aangemerkt als alleenstaand

 

Binnen 2 weken wordt de contributie voor het seizoen 2016/2017 van de VVV weer automatisch geïnd bij de leden die een doorlopende machtiging hebben afgegeven. De overige leden ontvangen een factuur.

 

Let op: Wanneer er wijzigingen zijn in uw situatie of wanneer u een ander rekening nummer heeft, zou u dit z.s.m. willen doorgeven aan de penningmeester? Dit kan via de telefoon op nummer 869684 of via de e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

Wat doet de VVV?
De VVV houdt zich bezig met activiteiten binnen de Broekstreek waarin niet door andere verenigingen wordt voorzien. De VVV organiseert o.a. de winterwandeling, de meerkamp, een kaart/spel avond, de Palmpasen optocht en activiteiten op Koningsdag voor de schooljeugd en een bezoek aan sinterklaas in Rolde. Over de activiteiten van het VVV-bestuur voor komende jaar wordt u t.z.t. nader geïnformeerd via het mededelingenblad.

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties, dan kunt u deze altijd kwijt aan één van de bestuursleden van de VVV.

Het VVV-bestuur

 

Dadette Flokstra