Nazorgprotocol ten behoeve van vrijwilligers na een AED inzet
Geplaatst door Hennie Russchen   
vrijdag 24 juni 2011 08:09

Nazorgprotocol ten behoeve van vrijwilligers na een AED inzet

 Gebeurtenissen en ervaringen zijn heel persoonlijk. Een ieder heeft hierbij eigen belevingen.
‘Een schokkende gebeurtenis is iets wat je plotseling overkomt en waar je op reageert met gevoelens van afschuw, angst en hulpeloosheid’.

Doel van dit nazorg protocol is drieledig:

  1. bieden van adequate opvang en begeleiding aan vrijwilligers na een AED inzet;
  2. het tijdig signaleren van dreigende verwerkingsproblematiek en, zo nodig, doorverwijzen naar externe deskundigen;
  3. het vergroten van het gevoel van veiligheid voor alle vrijwilligers die actief zijn in het AED project ‘De Broekstreek’

 

Definities
Ingrijpende gebeurtenis
Een gebeurtenis die hevig verdriet en verslagenheid oproept, de betrokkene enige tijd bezighoudt, maar het bestaan niet acuut ontwricht.

Traumatische gebeurtenis
Een gebeurtenis die zich onverwacht voordoet, extreme angst, machteloosheid en afschuw oproept, het bestaan acuut ontwricht en de betrokkene confronteert met de dood of de kwetsbaarheid van zichzelf of een ander.
Voorbeelden van traumatische gebeurtenissen zijn;

-               fysieke agressie met letsel

-               maken van fatale fout

-               mislukte reanimatie

-               plotseling overlijden

 Psychotrauma
De lichamelijke en psychische reactie op een traumatische gebeurtenis, zich uitend in: veelvuldige herbeleving, vermijding en verhoogde waakzaamheid.

Verstoorde verwerking
Een psychotrauma dat niet binnen 6 weken over is. Verstoorde verwerking doet zich (slechts) 1 op de 8 gevallen voor.

Opvang (of nazorg)
De steun aan een getroffen vrijwilliger na een traumatische gebeurtenis. Er zijn twee vormen van opvang:

  1. begeleiding: bieden van praktische ondersteuning aan de getroffene.
  2. emotionele opvang: verhaal laten vertellen, begrip tonen, voorlichting geven over traumaverwerking.

Acute opvang
Bieden van begeleiding en emotionele opvang vlak na de traumatische gebeurtenis door een AED werkgroeplid.

Opvanggesprekken
Gesprekken van de getroffen vrijwilliger met een AED werkgroeplid.

Taken verantwoordelijkheden en bevoegdheden
De werkgroep AED Dorpsbelangen is verantwoordelijk voor:

-               het signaleren van traumatische gebeurtenissen

-               het organiseren en bieden van opvang

-               het blijk geven van medeleven en belangstelling

-               begeleiding geven aan de getroffen vrijwilliger

-               het monitoren of bewaken van de voortgang: krijgt de vrijwilliger voldoende nazorg

-               signaleren van een verstoorde verwerking en begeleiden/ bemiddelen naar professionele hulpverlening.

 

De getroffen/betrokken vrijwilliger is verantwoordelijk voor:

-               het direct melden na een AED inzet , aan de werkgroep AED Dorpsbelangen, dat hij/zij bij een inzet is geweest

-               het meewerken aan nazorg na een AED inzet

Procedure nazorg

Acute opvang
Iemand reanimeren is een ingrijpende en emotionele gebeurtenis. Iedere persoon  verwerkt dit op zijn eigen manier. ‘Je hebt iets meegemaakt, waarbij je leven en dood in handen hebt gehad’. Dat is iets heel bijzonders. Iemands leven redden kan een heel goed gevoel geven. Het kan ook andere gevoelens geven. Gevoelens zoals angst, hulpeloosheid, schuld of afschuw zijn ook normaal. Daarom is nazorg een belangrijk onderdeel

Als er een AED inzet heeft plaatsgevonden dan:

-               meldt de betrokken vrijwilliger dit direct bij de een van de werkgroepleden:                          

06-12529065, mail:   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

06-12339809, mail:   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 

-               Werkgroep AED Dorpsbelangen geeft direct door om als vrijwilligers betrokken bij de inzet samen het geheel door te spreken onder het genot van een kop koffie en of thee in de dichtstbijzijnde horeca gelegenheid.

 

-               Binnen 12 uur na de inzet neemt de werkgroep contact op met betrokkenen voor een gesprek, om samen het gebeuren door te praten sleutelwoorden hierbij zijn: er zijn voor de ander, weinig zeggen, weinig praten, nagaan waar iemand behoefte aan heeft en hierop proberen in te spelen.

 

-               De werkgroep AED Dorpsbelangen geeft relevante telefoonnummers door aan de vrijwilligers die gebeld kunnen worden of waar anderszins contact mee kan worden opgenomen.
Zoals De Informatielijn van de Nederlandse Hartstichting, voor een luisterend oor. Telefoonnummer 0900-3000 300 (lokaal tarief) bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 13.00 uur of per Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .
Dag én nacht bereikbaar voor uw verhaal is Sensoor: 0900-0767 (5 cent perminuut, www.sensoor.nl ). 

-               Na 6 weken wordt er opnieuw contact opgenomen met de vrijwilliger door werkgroep AED Dorpsbelangen om te vragen hoe het met de vrijwilliger gaat..

 

-                Indien er sprake is van een verstoorde verwerking zal er bemiddeling worden aangeboden naar professionele hulpverlening.

 

-               Op de eerstvolgende bestuursvergadering vindt er een evaluatie plaats van de inzet en de nazorg die gegeven is.

 

Juni 2011

 

 

In augustus 2012 hebben wij financiële steun ontvangen van de NAM voor het opleiden van nieuwe mensen en het geven van de herhalingcursus aan onze AED-vrijwilligers in 2012.

Wij bedanken de NAM voor deze sponsoring.