Glasvezel in de Broekstreek
Geplaatst door Hennie Russchen   
zaterdag 15 juli 2017 17:10

 Glasvezel in de Broekstreek: 

 Inschrijven Glasvezel voor 17 December 2018

Bewoners van De Broekstreek hebben het al gemerkt, de werving van abonnees voor glasvezel is in oktober van start gegaan. Als 45% van de bewoners meedoet gaat het project door. Anders kan het gewoonweg niet uit.

In de Naobers VerglAazen campagne van 2017 gaf maar liefst 95% van De Broekstreek aan serieuze belangstelling voor glasvezel te hebben.

Naobers VerglAazen is toen samen gaan werken met initiatieven in Noord-oost Drenthe, wat leidde tot de oprichting van het Drents Glasvezel Collectief. DGC heeft met twee marktpartijen, Rendo en Glasvezel buitenaf, besloten om tot daadwerkelijke aanleg over te gaan, mits die 45% gehaald wordt.

De abonnee werving is gestart in oktober en is in volle gang. In De Broekstreek zijn verschillende informatie en inloop bijeenkomsten geweest en er zijn al veel aanmeldingen.

Voor alle online informatie en voor inschrijven verwijzen we U naar de site van

Glasvezel buitenaf. Daar kan ook de stand van zaken gevolgd worden.

Er is ook een grote groep enthousiaste ambassadeurs (Jan Bos, Deddie Jonathans, Grietinus Harms, Louis Huizenga, Bert Hoving, Frank Hoving, Henk Krijnen, Martijn Marree, Henk Meijeringh, Jurgen Oosting, Evert Smeenge, Jan Vreugdenhil en Henk Wolf) waar U terecht kunt voor al uw vragen.

Glasvezel is belangrijk voor de leefbaarheid van onze streek. Wees solidair en meldt U aan vóór 17 december 2018.

 

************************************************

14-7-2017

De samenwerkende dorpen  (Amen, Ekehaar,  Eldersloo, Eleveld, Geelbroek, Deurze, Grolloo, Marwijksoord, Nijlande, Nooitgedacht, Papenvoort, Schoonloo en Vredenheim) zijn nu formeel verenigd in de stichting Naobers VerglAazen. De lijst van ambassadeurs  voor de Broekstreek is rond - in totaal hebben we er maar liefst 15. De huidige planning is dat de ambassadeurs aan het eind van de zomer getraind gaan worden. Na een aantal bewonersinformatieavonden, waarvan in ieder geval één in Ekehaar in september, gaan ze eind september en oktober de boer op om intentieverklaringen binnen te halen. Daar hoeft u echter niet op te wachten. Tekenen, zonder enige verplichting, kan nu al op de website van Naobers VerglAazen. Had U al ingetekend via ECO Oostermoer, dan moet U dit nogmaals doen op de website van Naobers VerglAazen. Dit omdat we nu niet meer met ECO Oostermoer samenwerken.

 De provincie Drenthe is intussen begonnen met het laten maken van het ontwerp van het glasvezelnetwerk voor de nog niet ontsloten gebieden in de provincie. Hieruit komt o.a. ook een eerste echte schatting van de kosten van aanleg. Die zijn belangrijk om de business case door te kunnen rekenen . 

 Om de haalbaarheid van het project te vergroten is schaalgrootte vereist. Zelfs als  Naobers VerglAazen zijn we te klein. Na verkennen van de verschillende mogelijkheden hebben Naobers VerglAazen  en K7 (Glas van Aa tot Hunze, Glasvezel  Verbind(t)Annen, Snel Internet Yde De Punt, Naobers VerglAazen, Zeegse, Tynaarlo-Oost, De Groeve en Midlaren) besloten te gaan samenwerken. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten werkgebied met 5000 potentiele aansluitingen.

 Vanuit Dorpsbelangen is Bert Hoving betrokken bij dit initiatief. Louis Huizenga is vanuit het bestuur gevraagd dit initiatief te trekken. Voor vragen kunt u mailen met hem via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of bellen met op 389404.

naobers 1 2017Glasvezel in de Broeksteek: een nieuwe wending

30-1-2017
Dorpsbelangen de Broekstreek heeft het onderwerp glasvezel al een tijdje op de agenda staan. Er was  contact gezocht met ecoOostermoer. Aangezien het nog wel 2-3 jaar kan duren voor ecoOostermoer onze Broekstreek heeft bereikt met glasvezel, is er gekeken naar andere mogelijkheden. Er is contact gezocht met andere initiatieven/werkgroepen in de aangrenzende gebieden. Dit heeft geleid tot een andere aanpak. De werkgroepen in het zuidwesten van de gemeente Aa en Hunze hebben de handen ineengeslagen om de vraaginventarisatie voor dit gebiedde evaluatie van de business case en de uiteindelijke keuze van samenwerkingspartners te  realiseren. Onder de naam 'Naobers VerglAazen’ hebben de dorpen/kernen de Broekstreek (Amen, Ekehaar Eldersloo, Eleveld, Geelbroek), Deurze, 
Grolloo, Marwijksoord, Nijland, Nooitgedacht, Papenvoort, Schoonloo en Vredenheim een subsidie aanvraag ingediend bij de provincie om:
* de vraag in het gebied te inventariseren. Dit betekent dat de inwoners actief worden benaderd om vrijblijvend de intentieuit te spreken zich aan te willen sluiten op glasvezel. Actief betekent deur aan deur, maar ook promotie en aanwezigheid bij evenementen.
* het opstellen van een business case . De financiële haalbaarheid en voorwaarden worden onderzocht.
* het kiezen van een samenwerkingspartner. Er wordt zelf geen netwerkbedrijf opgericht maar bedoeling is om aan te sluiten bij een bestaand, naburig initiatief zoals bijvoorbeeld ecoOostermoer, Glas van Aa tot Hunze, Sterk Midden Drenthe.De subsidieaanvraag is door de provincie toegekend. Dit betekent dat er gestart gaat worden met de vraaginventarisatie. Inwoners zullen actief worden benaderd om zoveel mogelijk intentieverklaringen te krijgen. Parallel wordt een business case opgesteld.De komende periode zullen promotie activiteiten worden gestart en zullen ambassadeurs worden geworven. Deze ambassadeurs zullen inwoners actief benaderen en het glasvezel verhaal toelichten.

 Vanuit Dorpsbelangen is Bert Hoving betrokken bij dit initiatief. Louis Huizenga is vanuit het bestuur gevraagd dit initiatief te trekken. Voor vragen kunt u mailen met  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  of bellen met Louis Huizenga (389404).

-------------------------
1-9-2016
Zoals bekend streeft Dorpsbelangen ‘De Broekstreek’ er naar om de leefbaarheid in de Broekstreek te verbeteren. Het mankeert momenteel aan betaalbare hoge kwaliteit en snelheid internet en andere digitale diensten, in de eerste plaats voor gebruikers buiten de kernen, maar ook in de kernen is ruimte voor verbetering. Dit werd bevestigd op de voorlichtingsavond die afgelopen winter is gehouden in het dorpshuis. Omdat KPN en Ziggo niet op uitgestrekte plattelandsgebieden zijn gefocusseerd, moeten we ons heil elders zoeken. De coöperatie ECO-Oostermoer is recent begonnen met het uitrollen van glasvezel in Eexterzandvoort. Indicatieve maandelijkse basis kosten zijn €40-45 en voor een alles-in-een abonnement ca. €50. Dorpsbelangen meent dat dit model ook kans van slagen heeft in de Broekstreek.

Maar … dan moet wel 70% van de bewoners van de Broekstreek laten weten geïnteresseerd te zijn om mee te doen. Op    wilookglasvezel.nl kunt u dat doen.

 Door interesse te tonen gaat u geen enkele verplichting aan.

 Meer informatie vindt u in het foldertje dat u samen met dit Mededelingblaadje hebt onvangen.

 Voor vragen neem contact op met Dorpsbelangen via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , of met Louis Huizenga, die door Dorpsbelangen als ‘ambassadeur’ is benoemd, via  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  (tel. 389404).    

Flyer

Tussenstand aanmeldingen    

Stand van zaken GLASVEZEL per 12-9-2016

Het grote nieuws is dat op 2 september het glasvezelnet in Eexterzandvoort officieel geopend is door burgemeester Eric van Oosterhout. Dorpsbelangen was daar vertegenwoordigd. De inwoners zijn unaniem enthoesiast over de snelheid en kwaliteit. Hier in de Broekstreek, ondanks de zomervakantie en het mooie weer van de laatste weken, hebben nu 25% van de inwoners te kennen gegeven geïnteresseerd te zijn in glasvezel. Registeren, vrijblijvend, kan via http://wilookglasvezel.nl/intekenen/ . Inwoners zonder toegang tot het internet, of die vragen hebben, kunnen zich wenden tot Louis Huizenga (389404).
 

Tussenstand voorintekening per 23-6-2016

Broekstreek totaal : 17,8%
Amen : 14%
Ekehaar: 18%
Eldersloo : 6,7%
Eleveld : 36,4%
Geelbroek : 40%

We moeten naar 70% dus teken ook in op www.wilookglasvezel.nl 

 Tussenstand voorintekening per 3-7-2016

Stand van zaken GLASVEZEL
Na de start van de glasvezel campagne begin mei, hebben nu bijna 20% van de inwoners van de Broekstreek zich geregistreerd als zijnde geïnteresseerd. Wij moeten naar de 70%! Registeren, vrijblijvend, kan via http://wilookglasvezel.nl/intekenen/ . Inwoners zonder toegang tot het internet kunnen zich wenden tot Louis Huizenga (389404).