Vereniging van Volksvermaken de Broekstreek
Geplaatst door Jan Bos   
dinsdag 25 mei 2021 18:23

Vrijdag 24 april jl. heeft de algemene ledenvergadering van VvV de Broekstreek plaatsgevonden.

Bestuur

Tijdens deze vergadering heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden.

Judith Brinkman en  Annemarie Talman hebben het bestuur verlaten. Via deze weg willen wij hun bedanken voor de jarenlange inzet om leuke activiteiten te organiseren voor de Broekstreek. Bedankt allebei!

We willen Gera Smit en Corina Wiegertjes van harte welkom heten in het bestuur. Gera is algemeen lid, Corina neemt het penningmeesterschap van Nynke Faber-Gorter over. Nynke is benoemd tot voorzitter. 

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Dadette Flokstra (secretaris) tel. 06-27498372

Nynke Faber- Gorter (voorzitter) tel. 869684

Corina Wiegertjes (penningmeester) tel: 0625577584

Anita Popken, tel. 389267

Gera Smit, tel 06-50548211

 

Contributie

In 2020 hebben we minder activiteiten georganiseerd dan normaal. Daarom hebben wij in 2020 geen contributie geïnd. Voor het komende jaar hebben we weer leuke en nieuwe activiteiten op de planning staan daarom gaan we dit jaar weer als vanouds de contributie innen.

De contributie is tijdens de vergadering ongewijzigd vastgesteld, de bedragen voor 2021 zijn:

Voor een gezin - € 12,50;    

Voor een gezin waarvan één van de ouders 65 jaar of ouder is - € 10,00;     
Voor een alleenstaande - € 7,50.   

Binnen 2 weken wordt de contributie voor het seizoen 2020/2021 van de VvV weer automatisch geïnd bij de leden die een doorlopende machtiging hebben afgegeven.  De overige leden ontvangen een factuur in de brievenbus of er komt één van de leden langs.

Let op: Wanneer er wijzigingen zijn in uw situatie of wanneer u een ander rekeningnummer heeft, zou u dit z.s.m. willen doorgeven aan de nieuwe penningmeester? Dit kan via de telefoon op nummer 06-25577584 of via de e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Het VvV-bestuur