B(l)oeiende bermen in de Broekstreek en Nijlande
Geplaatst door Edwin Schuiling   
zaterdag 22 mei 2021 06:57

Nijlande en Dorpsbelangen De Broekstreek werken samen in dit nieuwe project.

Achtergrond

Naar aanleiding van een voorstel van een werkgroep in Nijlande/Eldersloo heeft de gemeente Aa en Hunze in oktober 2020 besloten om over te stappen op “ecologisch” beheer van de bermen buiten de bebouwde kommen van Nijlande en Eldersloo; tussen Rolde en Nijlande, tussen Nijlande en Eldersloo, tussen Eldersloo en Ekehaar/Amen en tussen Nijlande en Deurze.

De gemeente heeft hiervoor geld uitgetrokken en heeft ook nieuwe maaiapparatuur aangeschaft. In plaats van twee maal per jaar te klepelen, waarbij het maaisel blijft liggen, gaan de bermen vanaf 2021 één of twee keer per jaar gemaaid worden waarbij het maaisel enkele dagen later wordt opgehaald. Hierdoor worden de bermen geleidelijk verschraald en wordt de groei en bloei van bijzondere inheemse planten bevorderd, iets wat ook de insecten ten goede zal komen.

Onderdeel van het plan is dat vóór elke maaibeurt, bewoners van de dorpen het zwerfafval in de bermen zo goed mogelijk opruimen, zodat het maaisel gebruikt kan worden voor grondverbetering. Ook onderdeel van het plan is dat een aantal bewoners meehelpt de verwachte veranderingen in bermflora te monitoren.

Een kaartje met een overzicht van de bermen waar het om gaat staat hieronder.

 

In groen: 2 x per jaar maaien (dat laatste geldt voor de bermen in de Broekstreek)

Plan van de gemeente Aa en Hunze op basis van een eerdere kartering (2009) van bermvegetaties

Wat gaat er gebeuren

Een aantal bermen zal 1x per jaar (in september) gemaaid worden, een aantal bermen 2x per jaar (juni-juli en september). Sommige stukken waar een cyclomaaier niet bij kan of waar de verkeersveiligheid dit nodig maakt zullen geklepeld blijven worden. De gemeente voert dit werk uit.

Het maaisel wordt na enkele dagen op richels gelegd en wordt daarna afgevoerd om gebruikt te worden voor grondverbetering; naar een locatie van Jan Beijering tussen Deurze en Nijlande voor het maaisel ten noorden van de N33 en naar de kwekerij van Vreugdenhil voor het maaisel ten zuiden van de N33.

Er komen 15-20 representatieve monitoringstrajecten van elk ca. 100 m waar in de komende jaren de verandering in bermflora gemeten kan worden. FLORON is ingehuurd door de gemeente om deze trajecten te kiezen. De keuze van monitoringstrajecten vindt plaats op 19 mei a.s. Naar aanleiding van dit werk zal het maaiplan (1x of 2x per jaar) door de gemeente op onderdelen waarschijnlijk nog iets aangepast worden.

FLORON organiseert ook een instructiedag voor diegenen die mee willen helpen om een paar keer per jaar op één of enkele trajecten de bermflora te monitoren. Deze instructie zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden (afhankelijk van coronamaatregelen; de bedoeling is dat dit wel plaats vindt vóór de eerste maaibeurt). Deze instructie zal bestaan uit een gezamenlijk veldbezoek waarbij de methodiek wordt uitgelegd waarna men (onder begeleiding) zelf aan de slag gaat. Aansluitend op het veldbezoek wordt een korte instructie verzorgd, waarschijnlijk bij tuincentrum Vreugdenhil, over hoe de opnamen moeten worden ingevoerd. Hierbij wordt ook uitgelegd wat er uit de gegevens kan worden afgeleid. Het doel is dat men daarna zelfstandig aan de slag kan met het uitvoeren van de monitoring.

Hoe kunt u helpen?

Wilt u meehelpen om ecologisch bermbeheer in onze dorpen tot een succes te maken? Dat kan op twee manieren:

 Zwerfafval in de bermen opruimen

In de week voorafgaand aan elke maaibeurt (dus 1x of 2x per jaar) moet zwerfafval uit de bermen weggehaald worden, anders kan het maaisel niet goed gebruikt worden voor grondverbetering.

Wilt u een traject (bijvoorbeeld 500 meter of mogelijk enkele kilometers) voor uw rekening nemen?

Het zou helemaal mooi zijn als u daarnaast dat traject jaarrond wilt “sponsoren”, dus regelmatig daar het zwerfafval zou willen weghalen!

Monitoring van flora (en liefst ook boerenlandvlinders)

Op de gekozen monitoringstrajecten dient enkele malen per jaar de bermflora in kaart gebracht te worden, om zo de gehoopte verandering te kunnen waarnemen. De methode die hiervoor gebruikt gaat worden is die van “Mijn Berm Bloeit” van FLORON. Een poster van FLORON met daarop de meest voorkomende bermplanten en boerenlandvlinders is te vinden via: www.floron.nl/portals/1/Downloads/Projecten/bermen/floron-zoekkaart-nectarplanten.pdf

Monitoring van deze ‘basis’ soorten vormt de basis van de “Mijn Berm Bloeit” methodiek.

Wilt u de instructie van FLORON (waarschijnlijk in juni) bijwonen en vervolgens één of enkele monitoringstrajecten voor uw rekening nemen, eventueel samen met anderen?

Contactgegevens

De werkgroep uit Nijlande/Eldersloo die dit onderwerp heeft aangesneden bij de gemeente werkt hiervoor inmiddels samen met Dorpsbelangen de Broekstreek. Het plan is dan ook om tot een gezamenlijk actieplan te komen waarbij buurtbewoners uit de verschillende dorpen samen het schoonhouden van onze bermen en het monitoren van de bermflora oppakken.

Als u hieraan mee wilt doen, wilt u dat dan laten weten via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , liefst voor 25 mei? Dan maken we een gezamenlijk plan en hoort u van ons! Ook als u andere vragen hebt horen we dat graag van u. Dat kan via het genoemde emailadres maar ook via één van de volgende contactpersonen:

Bert Wiekema               Amen 4            06-53118901

Michel Schoenmaker     Nijlande 6A       06-15423750

Arie van Haeringen        Nijlande 1         06-19857573

Sebraine Meijerink        Nijlande 10       06-26738172

Henk Jonker                 Nijlande 4         06-22073725

Johan Vreugdenhil        Heetharen 1     06-53289986

Naschrift

Formeel is het besluit van de gemeente Aa en Hunze om tussen Nijlande en Amen/Ekehaar over te stappen op ecologisch bermbeheer alleen genomen voor de jaren 2021-2022. Voor de jaren daarna houdt de gemeente de kaarten nu nog voor de borst: eind 2022 lopen de huidige testen met ecologisch bermbeheer af die in 2018 zijn begonnen bij Geelbroek/Eleveld en bij Gasteren/ Annerveenschekanaal. De beslissing om door te gaan met ecologisch bermbeheer (en zo ja hoe) binnen de gemeente Aa en Hunze wil men vermoedelijk in één keer nemen.

De aanschaf door de gemeente van geschikte maaiapparatuur stemt in ieder geval hoopvol!