IJsvereniging De Eendracht
Geplaatst door stefanie fokkema   
donderdag 18 februari 2021 19:06

Met veel plezier hebben we, ondanks geldende restricties, een paar mooie en sportieve dagen beleefd. De activiteiten moesten toch iets anders worden ingestoken dan we gewend zijn vanwege geldende maatregelen. Echter was er eenmaal op het ijs gelukkig niet heel veel meer van te merken en hebben zowel jong als oud een paar heerlijke schaatsdagen en een hoop gezelligheid kunnen beleven. Zonder de medewerking van een ieder, zowel vrijwilligers als bezoekers, was dit niet mogelijk geweest.  Namens het bestuur van ijsvereniging de Eendracht dit dankbericht voor het prettig verlopen schaatsweekend.

Jaarvergadering

De algemene ledenvergadering van ijsvereniging De Eendracht is op

dinsdag  2 maart 2021 om 20.00 uur.

De vergadering zal i.v.m. corona digitaal plaats vinden.


Leden die dat willen kunnen de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag opvragen bij het secretariaat, gboekeloo(at)gmail.com. Wanneer leden inspraak willen kunnen ze dit ook aangeven bij het secretariaat.

AGENDA

 1. 1.Opening
 2. 2.Ingekomen stukken en mededelingen
 3. 3.Notulen ledenvergadering van 21 januari 2020
 4. 4.Jaarverslag 2020
 5. 5.Financieel verslag penningmeester
 6. 6.Contributie 2021
 7. 7.Verslag kascommissie (Anton Brinkman en Jans Brinkman)
 8. 8.Bestuurswisseling: Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jantina Rozeboom en
  Fennie Franke. Kandidaat is Gerdienke de Vries
  Tegenkandidaten kunnen zich tot maandag 1 maart om 18 uur melden bij voorzitter Jan Blok
 9. 9.Verkiezing kascommissie
 10. 10.Aktielijst
 11. 11.Rondvraag
Sluiting