Dorpshuis en Corona
Geplaatst door stefanie fokkema   
zondag 11 oktober 2020 16:40

 

Zoals bekend zijn eind september nieuwe maatregelen afgekondigd, die verspreiding van het Coronavirus moeten indammen. Deze maatregelen hebben ook impact op de activiteiten in het dorpshuis.

We hebben eerder al besloten en richting betrokkenen gecommuniceerd dat na sportactiviteiten de nazit in het dorpshuis niet meer is toegestaan. Ook hadden we al besloten om de film Habitat op 10 oktober niet door te laten gaan. 
 

Voor andere (geplande) activiteiten zoals Samen Eten en de whisky proeverij hebben we contact gezocht met de beleidsambtenaar van de gemeente. Een aantal maatregelen die de Veiligheidsregio Drenthe heeft afgekondigd waren voor ons niet helemaal duidelijk. Uit de reactie op onze vragen blijkt dat naar de letter van de maatregelen dergelijke activiteiten door zouden mogen gaan. Maar in de geest van de maatregelen (contactmomenten en reisbewegingen beperken tot dat wat strikt noodzakelijk is) kan men zich afvragen of dergelijke activiteiten door moeten gaan. 
 
Als bestuur hebben we besloten om te handelen naar de geest van de maatregelen en dus tot nader order geen activiteiten meer door te laten gaan. Wel is het nog mogelijk om vergaderingen/bijeenkomsten van (besturen van) verenigingen en stichtingen in het dorpshuis te laten plaatsvinden. Uiteraard worden dan de Corona maatregelen in acht genomen. Dit betekent o.a. dat het aantal deelnemers aan dergelijk bijeenkomsten maximaal 9 personen is. 

We vinden het ontzettend jammer dat we weer moeten stoppen met het voorzichtig opstarten van de activiteiten. Maar we zijn van mening dat we alles moeten doen om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te beperken.