Dorpsbelangen 2020 - Contributie / Bladbakken
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 23 september 2020 11:20

Het bestuur van Dorpsbelangen heeft besloten de contributie voor Dorpsbelangen voor 2020 te handhaven op € 6,00. De bijdrage voor het mededelingenblad is voor 2020 wederom vastgesteld op € 9,00.

Van degenen die de Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek daartoe een machtiging hebben afgegeven is op 25 september 2020 een bedrag 

van € 15,00 geďncasseerd.

Indien u ons (nog) niet gemachtigd heeft én de contributie nog niet heeft voldaan, wilt u dan zo vriendelijk zijn het bedrag van € 15,00 z.s.m. over te maken op rekeningnummer NL28 RABO 0356 0338 80 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek. 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de secretaris van Dorpsbelangen: Deddie Jonathans, telefoon: 0592-389373, mailadres: debroekstreek(at)gmail.com.

 Bladbakken Van de gemeente Aa en Hunze hebben we weer bericht ontvangen dat binnenkort de bladbakken weer worden geplaatst. Deze worden door de gemeente Aa en Hunze op ongeveer dezelfde plaatsen geplaatst als vorig jaar. Er wordt alleen blad opgehaald in de bladbakken. Heeft u ook behoefte aan een bladbak bij u in de buurt, geef dit aan ons door. Wij kunnen hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente. Er mogen alleen bladeren in de bladbakken worden gedaan, geen takken of ander groenafval. We lopen anders het risico dat de bladbakken niet worden geleegd.