Werkgroep Duurzame Broekstreek
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 23 september 2020 11:11

De eerste bewonersavond van de werkgroep Duurzame Broekstreek op woensdag 9 september jl. in café Popken is door zowel bij de ruim 30 bezoekers van deze avond als de leden van de werkgroep als zeer positief overgekomen.

De werkgroep gaf aan de hand van een PowerPointpresentatie een toelichting op de uitkomsten van de in februari gehouden enquête en op hetgeen de werkgroep in de periode daarna heeft onderzocht aan verduurzamingsmogelijkheden. Het onderzoek van de werkgroep betrof onder meer:

-Besparen van energie, waarom en op welke wijze; 

-Opwekken van energie, waarom en op welke wijze;

-Het gebruiken van opgewekte energie en op welke wijze;

-In welke rechtsvorm (coöperatie) het een en ander zou moeten worden gegoten.

 

Na de presentatie werden diverse vragen van de aanwezigen beantwoord. Wethouder Lambert gaf een toelichting op het gemeentelijk beleid op het gebied van zonne- en windenergie en de eventuele mogelijkheden voor de Broekstreek.

De aanwezigen hebben middels een vragenformulier aangegeven in welke besparingsmogelijkheden ze zijn geïnteresseerd. Veruit de populairste bleek zonnepanelen op eigen dak, gevolgd door CV optimalisatie, energie neutraal/aardgasloos wonen en verschillende vormen van isolatie.

Deze geslaagde avond werd besloten met een borrel waarna nog een tijdlang werd nagepraat over de inhoud van het gepresenteerde.

Een vraag die in de eerstvolgende bijeenkomst gesteld moet worden is of er draagvlak is voor onze kernwaarden, te weten: 

Regie over eigen leefomgeving door een gezamenlijke aanpak;

Financieel haalbaar voor iedereen, dat iedereen kan meedoen;

Lokaal geproduceerde energie ook lokaal consumeren;

De aanwezigheid van een lokale platformfunctie voor het delen van kennis en expertise.

Daarnaast stelt de werkgroep zich voor bewonersavonden te organiseren o.a. gericht op specifieke  besparingen, op het opwekken van energie en op het oprichten van een energie coöperatie. 

De PowerPointpresentatie gehouden op 9 september is te vinden op onze website broekstreek-duurzaam.nl, waarop ook andere relevante informatie staat vermeld.

 

Werkgroep Duurzame Broekstreek.