Dorpsbelangen - Stand van zaken bestrijding eikenprocessierups
Geplaatst door stefanie fokkema   
donderdag 25 juni 2020 15:39

Wat begon met één enthousiaste Broekstreker met een mooi plan om de eikenprocessierups op een natuurlijke wijze te bestrijden is ondertussen uitgegroeid tot een complete nieuwbouwwijk aan de noordzijde van Ekehaar.

Het begin is er.

Zo’n tiental vrijwilligers heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om een deel van de Broekstreek te voorzien van nestkastjes. Inmiddels heeft de werkgroep 125 mezennestkasten opgehangen aan eiken in Amen, Ekehaar en Eldersloo. Natuurlijk zal, bij gebleken goede resultaten, ook de rest van de Broekstreek voorzien gaan worden van behuizing voor kool- en pimpelmezen en andere vogels die de eikenprocessierups op het menu hebben staan. Ook verder in de dorpen zijn door vrijwilligers van de werkgroep en door andere dorpsgenoten op verschillende plaatsen woonvoorzieningen geplaatst voor onze gevleugelde vrienden. En de vogels weten ze te vinden! Meerdere nestkastjes zijn al bewoond.

Door Corona is de activiteit voor de vrijwilligers (in groepsverband) tijdelijk op een laag pitje komen te staan, maar zodra het weer kan, zal verder gegaan worden met het timmeren van nestkastjes en het plaatsen daarvan. In het najaar zullen alle nestkastjes schoon gemaakt gaan worden, zodat ze ook gebruikt kunnen worden voor de overwintering van de vogels én in het voorjaar weer gebruiksklaar zijn. Het streven is om vóór het broedseizoen 2021 de gehele Broekstreek zal zijn voorzien van mezennestkasten.

De werkgroep heeft bij de gemeente Aa en Hunze geïnformeerd naar de mogelijkheden in hoeverre een deel van de gemeentelijke bermen in de Broekstreek mogen worden ingezaaid met een bloemen- c.q. zadenmengsel voor een betere biodiversiteit ten behoeve van de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. De werkgroep was voornemens om 4 stroken van in totaal ca. 750 meter in te zaaien. Dit plan werd aanvankelijk enthousiast door de gemeente omarmd maar zij wilde vervolgens hieraan toch geen medewerking verlenen.

Graag willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om alle vrijwilligers die tot nu toe hebben geholpen met het bouwen en ophangen van de nestkasten heel hartelijk bedanken! Ook de mensen die donaties gedaan hebben voor dit project en/of nestkastjes hebben aangeschaft (al dan niet via de werkgroep) en hebben opgehangen op en rondom hun erf willen wij graag laten weten dat wij ook hen dankbaar zijn voor hun bijdrage.

Broekstrekers kunnen voor gebruik op eigen erf of in eigen tuin nog steeds nestkasten kopen. De werkgroep zal in het komende najaar weer druk bezig gaan met het maken van nestkasten. De nestkasten kosten slechts € 7,50 per stuk. Mensen die ook op enigerlei wijze willen meewerken aan het mezen/eikenprocessierups-project, bijvoorbeeld voor verzorging en onderhoud van de nestkasten in het najaar, maar ook door het doneren en/of adopteren van nestkasten, kunnen zich melden bij Stefanie Fokkema ( Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Samen hopen we nog vele verblijfplaatsen voor de bestrijders van de eikenprocessierups te mogen realiseren om zodoende de overlast van de rups zo beperkt mogelijk te houden.

Zie ook https://agrarischenatuurdrenthe.nl/initiatieven-elders