Werkgroep “Naar een Duurzame Broekstreek”
Geplaatst door Jan Bos   
dinsdag 09 juni 2020 19:06

Begin dit jaar las u over het idee om een coöperatie op te starten die zich richt op duurzame energieoplossingen voor de bewoners van de Broekstreek. Te denken valt aan zonnepanelen, warmtepompen, elektrische auto’s, en ook het bevorderen/bewust maken van energiebesparingen door bijvoorbeeld isolatie, gebruik van ledverlichting, etc.

Op diverse plekken om ons heen zien we dat de energietransitie gestalte begint te krijgen en wij als werkgroep menen dat de Broekstreek hierin niet achter mag blijven. De werkgroep is van mening dat een energiecoöperatie wezenlijk kan bijdragen aan de leefbaarheid van de Broekstreek. De provincie en gemeente steunen en bevorderen bovendien duurzaamheidsinitiatieven vanaf een vroeg stadium d.m.v. expertise en subsidies. 

 

In het voorjaar 2020 is een enquête gehouden onder u, de Broekstreker huishoudens. Bedankt voor al uw reacties!   De beantwoording van de vragen over de verduurzaming van de Broekstreek was overwegend positief. Ook bleek uit de enquête dat veel bewoners op enigerlei wijze al actie hebben ondernomen. Een ruime meerderheid wil op enigerlei wijze meedoen in een coöperatie voor het opwekken van duurzame energie. De enquête leverde daarnaast vele nuttige suggesties op. Een duidelijke wens die u uitsprak via de enquête is het organiseren van een bewonersavond over dit onderwerp. Van bijna een derde van de adressen in de Broekstreek is een enquêteformulier terugontvangen. Als werkgroep pakken we dit graag op.

 

Er was een bewonersavond gepland voor 24 maart 2020, maar deze kon in verband met het Coronavirus geen doorgang vinden. Als nieuwe datum voor de bewonersavond bij café Popken is vastgelegd woensdag 9 september 2020, dus kort na de zomervakantie. 

 

De werkgroep is ondanks het virus verder gegaan met het maken van plannen. We zagen elkaar digitaal en onlangs na lange weer een lijfelijk, met inachtneming van de RIVM-voorschriften. We hebben verkend op welke wijze we in de Broekstreek zouden kunnen komen tot een werkbare en beheersbare energiecoöperatie. Daarvoor hebben we een plan van aanpak opgesteld. We onderhouden daarbij goede contacten met o.a. gemeente, soortgelijke initiatieven en inhoudsdeskundigen.

 

De werkgroep heeft inmiddels een website ingericht onder de naam “Naar een Duurzame Broekstreek” http://www.broekstreek-duurzaam.nl, waar veel informatie is te vinden over de gang van zaken met betrekking tot het project.

Via deze website kan alsnog het enquêteformulier worden ingevuld door degenen die dat nog niet hebben gedaan. Ook kan de enquête opnieuw worden ingevuld indien er sprake is van wijzigingen of aanvullingen en of wanneer men enthousiast is geworden en graag ook een bijdragen wil leveren. 

 

Wat dat laatste betreft doet de werkgroep een oproep voor de werving van plaatselijke energiecoaches. Naast het duurzaam opwekken van de benodigde energie is het ook van belang om per huishouden te inventariseren wat het huidige verbruik is, misschien valt er energie te besparen zodat het ook niet opgewekt hoeft te worden. Dit kunnen we straks doen op verschillende manieren, één daarvan is het inzetten van energiecoaches. Een energiecoach wordt opgeleid om advies te geven aan bewoners waar men kan besparen in de woning, denk aan ledverlichting, tochtstrippen of slim verwarmen van de woning, etc. De werkgroep zoekt mensen die zich hiervoor willen inzetten. Wilt u meer informatie of heeft u belangstelling, dan horen we dat graag. De training zal na de zomervakantie worden gegeven.

 

De werkgroep bestaat op dit moment uit Jan Bos, Bert Hoving, Louis Huizenga, Henk Krijnen, Annelies Lely, Danielle van Lieshout en Luc Oosting. Bewoners die ook mee willen denken zijn van harte welkom en kunnen zich melden bij de werkgroep (email:   Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).