Jaarvergadering ijsvereniging De Eendracht
Geplaatst door Stefanie Fokkema   
vrijdag 10 januari 2020 16:38

De algemene ledenvergadering van ijsvereniging De Eendracht is op dinsdag  21 januari 2020 om 20.00 uur in CafĂ© Popken te Ekehaar. De vergadering is toegankelijk voor leden en donateurs.

AGENDA

 1. 1.Opening
 2. 2.Ingekomen stukken en mededelingen
 3. 3.Notulen ledenvergadering van 23 januari 2019
 4. 4.Jaarverslag 2019
 5. 5.Financieel verslag penningmeester
 6. 6.Contributie 2020
 7. 7.Verslag kascommissie (Johan Vreugdenhil en Anton Brinkman)
 8. 8.Bestuurswisseling: Aftredend en niet herkiesbaar is Jans Brinkman. Kandidaat is Aart Brinkman
  Tegenkandidaten kunnen zich tot een half uur voor de vergadering melden bij de voorzitter Jan Blok
 9. 9.Verkiezing kascommissie
 10. 10.Aktielijst
 11. 11.Rondvraag
Sluiting