Toekomst SVDB : van denken naar doen!!
Geplaatst door Stefanie Fokkema   
donderdag 17 oktober 2019 19:30

Wanneer : 12 december 19:30

Waar: café Popken
Voor wie: alle SVDB leden en belangstellenden

Afgelopen zomer hebben we met een groep van ongeveer 30 SVDB leden en andere belangstellenden gesproken over de toekomst van SVDB. In een boeiende en interactieve bijeenkomst hebben we kort stilgestaan bij de huidige situatie. We hebben uitgebreid beelden gedeeld over de visie van SVDB. En misschien nog wel belangrijker: wat voor soort vereniging willen we zijn en wat betekent dat voor de leden. De resultaten van deze avond zijn door werkgroep samengevat in een concept SVDB beleidsplan, waarin ook een aantal mogelijke acties zijn beschreven.

En nu is het tijd om een volgende stap te zetten!!

Op donderdag 12 december willen we samen met alle SVDB leden en andere belangstellenden de ‘denk fase’ afsluiten en de ‘doe fase’ te starten. Op deze avond wordt het liggende plan kort toegelicht en waar nodig de puntjes op de “i” gezet.

Daarna gaan we met de leden brainstormen over de acties die nodig zijn om invulling te geven aan het beleidsplan. Niet alles hoeft (tegelijk) te veranderen; we moeten dus samen bepalen met welke acties we willen beginnen. En natuurlijk ook erg belangrijk: welke SVDB leden zetten de schouders onder die acties.

Als werkgroep doen we ons best om deze avond net zo interactief, positief en energierijk te laten zijn als de bijeenkomst in de zomer. En dat gaat ook zeker lukken als er weer een grote groep leden en belangstellenden aanwezig zal zijn. Reserveer 12 december dus in je agenda!

NB: tijdens de bijeenkomst op 12 december zal ook de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaatsvinden. De agenda wordt t.z.t nog bekend gemaakt. Ook het concept beleidsplan zal binnenkort (digitaal) beschikbaar worden gesteld.