Bijdrage mededelingenblad en contributie Stichting Dorpsbelangen 2019
Geplaatst door Edwin Schuiling   
woensdag 11 september 2019 19:37

Op de jaarvergadering 2019 is de contributie voor Dorpsbelangen gehandhaafd op € 6,00 en de bijdrage voor het mededelingenblad werd voor 2019 wederom vastgesteld op € 9,00.  Van degenen die de Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek daartoe een machtiging hebben afgegeven wordt half september 2019 derhalve een bedrag van € 15,00 geïncasseerd.

 Indien u ons (nog) niet gemachtigd heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn het bedrag z.s.m. en wel graag voor 20 september 2019 over te maken op rekeningnummer NL28 RABO 0356 0338 80 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek. 
Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van Stichting Doprsbelangen , Jan Bos 0592-389341
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.