Redactienieuws
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 28 augustus 2019 10:30

Zo nu en dan wordt kopie voor het Mededelingenblad aangeboden, die overeenkomstig de geldende afspraken niet geplaatst kan worden. Daarom drukken we de regels die gelden voor plaatsing van kopie nog eens af.

Alleen abonnees van het Mededelingenblad kunnen kopie laten plaatsen;

Mededelingen mogen niet van commerciële of politieke aard zijn;

Mededelingen, dat ergens op een bepaald moment iets te doen is, te koop of te huur is, zijn toegestaan, mits het niet reclameachtige toevoegingen bevat ten aanzien van gunstige prijzen, voorwaarden of iets dergelijks;

In geval van twijfel kunt u vooraf contact opnemen Hillie Vrijs, tel: 389360.

Klachten ten aanzien van de bezorging van het mededelingenblad kunnen uitsluitend verwerkt worden via de afdeling verspreiding. Deze wordt verzorgd door OBS “De Flint”, tel.: 389338. Bij voorkeur bellen tussen 12.15 – 13.00 uur of van 15.30 – 16.30 uur.

Zo nu en dan wordt naast de reguliere mededelingen – met name door verenigingen e.d. – extra kopij aangeboden in de vorm van oproepen tot deelname aan acties, inclusief opgaveformulieren, c.q. bestellijsten. Veelal omvat dit extra kopieerwerk. We willen onze verenigingen e.d. graag ter wille zijn om deze initiatieven te ondersteunen, maar dan vragen we wel het volgende van u:

1. Extra kopie, zoals boven beschreven, wordt in het gewenste aantal exemplaren tijdig aangeleverd op school.

2. De kopieerapparatuur op school staat hiervoor (na overleg) ter beschikking.

3. Het extra kopieerwerk wordt tegen het geldende tarief in rekening gebracht.

4. Er worden geen extra kosten voor verspreiding (door obs De Flint) in rekening gebracht.

Weet echter wel dat er ook z.g. “buitenleden” zijn die het mededelingenblad digitaal krijgen toegezonden. Ook deze mensen ontvangen graag de flyer. Neem daarom ook even contact op met Hillie Vrijs, zodat zij de flyer ook digitaal kan verzenden en iedereen op de hoogte is.