Werkgroep SVDB in de toekomst
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 28 augustus 2019 10:25

Vorig jaar heeft het bestuur stappen ondernomen om de vereniging is onder de loep te nemen. Samen met Sport Drenthe wordt gekeken of er niet een nieuw beleidsplan geschreven moet worden om SVDB een nieuwe toekomst te geven. Omdat onze maatschappij snel veranderd is het van belang om als vereniging hierop in te spelen.

Een werkgroep van acht personen hebben in een aantal brainstormsessies gekeken naar wat SVDB voor een vereniging is, wat we willen behouden en wat vernieuwd zou kunnen worden. Een heel aantal ideeën zijn naar voren gebracht en uitgewisseld met leden tijdens een ledenbijeenkomst. Belangrijk vond men dat er zowel voor de jeugd alsook de ouderen gesport zou kunnen worden. Deze ideeën zullen woensdagavond 28 augustus a.s. samen met Anne Prins en Maarten Snoep worden doorgesproken en zullen naar alle waarschijnlijkheid de uitkomsten de komende tijd worden geconcretiseerd.