SVDB in de Toekomst
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 08 mei 2019 10:42

Zoals in diverse afleveringen van het mededelingenblad is vermeld, is SVDB bezig middels een werkgroep zich voor te bereiden op de toekomst. Dit moet leiden tot een nieuw beleidsplan voor de komende jaren.
De werkgroep o.l.v. Marcel Temmink heeft in een aantal bijeenkomsten op hoofdlijnen geĆÆnventariseerd hoe wij onze sportvereniging zien binnen onze gemeenschap en wat onze doelen zijn. Maatschappelijke ontwikkelingen nopen ons om belangrijke keuzes te maken.
Als werkgroep hebben wij gemeend ook de leden, donateurs en inwoners van de Broekstreek hierbij te betrekken. Immers, de vereniging moet een brede afspiegeling zijn van onze gemeenschap, waar gezelligheid, saamhorigheid en recreatieve sport hand in hand gaan.
Wij willen dan ook deze mensen uitnodigen om samen met ons hierover van gedachten te wisselen. 
Maandag 20 meiwillen we vanaf 18:00 uur samen gaan eten.

Gonny zal voor ons een sportieve maaltijd bereiden zodat wij tijdens de maaltijd al met elkaar van gedachten kunnen wisselen.
Voorafgaand aan de brainstormsessie zullen Sander Gils en Ruben Smit een demonstratie geven over een nieuwe tak van sport: E-sports. Vanaf 19:30 uur gaan we groepsgewijs discussiĆ«ren over de onderwerpen die zijn aangedragen door de werkgroepleden. De aanwezigen kunnen desnoods hierop aanvullingen geven die leiden tot een compleet geheel als basis voor een nieuw beleidsplan. 
Dit complete beeld wordt later als leidraad gebruikt voor een nieuw te samenstellen werkgroep die samen met senioradviseur Anne Prins van Sport Drenthe een nieuw beleidsplan gaan opstellen.
Dit nieuwe beleidsplan wordt dan in september voorgelegd aan de leden tijdens de ledenvergadering.
Als werkgroep hopen wij dat velen die dit lezen en SVDB een warm hart toedragen deze avond willen bezoeken. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Agnes Stoffers:  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. , wel even opgeven of u mee wilt eten.
Uw aanwezigheid wordt van harte gewenst!
SVDB is van ons allemaal en moet deel blijven uitmaken van onze gemeenschap om zo ook bij te dragen.