SVDB in de Toekomst
Geplaatst door Jan Bos   
dinsdag 09 april 2019 21:14

Maandagavond 25 maart is de werkgroep weer bij elkaar geweest om de thema´s die
waren opgesteld door Annemieke Smit en Marcel Temmink van ideeën te voorzien hoe wij SVDB in de toekomst willen gaan zien. Thema´s waren o.a.: Vorm/Organisatie, Visie, Profiel/Inhoud, Doelen 2019 en Wondervraag. Het was een zeer inspirerende avond waarbij vele ideeën werden toegevoegd aan de flappen die waren opgehangen met de thema´s.

Er werd ook tussendoor gediscussieerd over de onderwerpen die ter sprake kwamen. Ook de beide jeugdleden Ruben en Sander kwamen met voorstellen om de jeugd meer te betrekken bij de vereniging. Zij willen graag op de bijeenkomst met de leden en overige Broekstrekers een demo geven. Ook willen wij aandacht schenken aan de ouderen op de Broekstreek. Ook hiervoor moet in de vereniging plaats zijn.
Wij als werkgroep leden hebben al veel onderwerpen ter sprake gebracht. Nadat Annemieke en Marcel hiervan een evaluatie hebben opgesteld komen de werkgroepleden nog een keer bijeen om de puntjes op de i te zetten. Dit zal 

15 april zijn. Op maandag 20 mei worden leden en belangstellenden uitgenodigd kennis te nemen en waar nodig aanvullingen te plaatsen bij de onderwerpen die door de werkgroepleden zijn aangedragen. Wij willen deze avond vooraf laten gaan door samen te gaan eten onder het motto: ´Samen Eten: Food for Thought´!