enquete Kerstviering Dorpshuis
Geplaatst door Edwin Schuiling   
donderdag 14 februari 2019 23:00

 

In de herhaling: wij hebben in totaal 4 reacties gekregen en daar zijn we blij mee maar we zouden het fijn vinden om wat meer reacties te ontvangen. Vandaar nog een keer poging om u aan te sporen de enquête in de te vullen. Dit kan tot maandag 18 februari.

ENQUETE KERSTVIERING IN DE BROEKSTREEK

Na het opheffen van ‘de Vrouwen van nu’, werd in 2017 voor het eerst kerst in het dorpshuis op een andere manier gevierd. Dit is in 2018 doorgezet. Op 21 december j.l. vond in een prachtig versierd dorpshuis Kerst Anders plaats. De avond werd geopend door jachthoornblazers. Vervolgens werd er een afwisselend programma doorlopen met een quiz (wetenswaardigheden over de Broekstreek), spelletjes en karaoke. Van de aanwezigen kregen we terug dat het als een leuke, verassende en gezellige avond werd ervaren. Voor de kinderen was er een kleurwedstrijd georganiseerd.

Helaas was de belangstelling voor de avond minder dan we als organisatie hadden gehoopt. Hoewel de avond als geslaagd werd ervaren, stond de opkomst niet in verhouding met de tijd en energie die in de voorbereiding is gestoken. Als werkgroep willen we graag weten hoe we als Broekstrekers aankijken tegen een kerstviering in de Broekstreek. Wat zou er nodig zijn om meer bewoners op zo’n avond te mogen begroeten? Of is de behoefte aan een kerstviering in de Broekstreek aan het afnemen?

Daarom meent de werkgroep dat het goed is om zo vlak na de kerst bij de bewoners te polsen wat er leeft rondom een kerstfeest in de Broekstreek.

We willen iedereen vragen de moeite te nemen om deze enquête in te vullen. Met de uitkomsten kunnen we als werkgroep, samen met het bestuur van het Dorpshuis, nadenken over de toekomst van de kerstviering. De ingevulde enquête kan ingeleverd worden bij het Dorpshuis, Marcel Temmink (De Hoven 17) of Gonnie Bergsma (Eleveld 5)

De enquête is ook te downloaden op debroekstreek.eu en kan dan worden ingevuld en gemaild naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .Ingevulde enquête formulieren kunnen tot maandag 18 februari worden ingeleverd.

Enquete ingevuld door: ……………………………………………………….. (niet verplicht om in te vullen)

Vraag 1

Was jij/waren jullie aanwezig bij Kerst Anders op vrijdag 21 december? Ja / Nee

Zo ja

Wat vond je in het algemeen van de avond?

Wat was goed en moeten we behouden?

Heeft u tips voor de organisatie voor een volgende kerstviering?

Zo nee

Zou u volgend jaar naar een kerstviering in het dorpshuis willen gaan? Ja / Nee

Zo ja: wat zou er nodig zijn om u wel te mogen begroeten op volgende kerstviering? Denk aan programma, communicatie, datum, tijdstip,…?

Vraag 2

We proberen een kerstviering te organiseren voor alle leeftijden, waarbij er ruimte is voor ontmoeten, verbinden en stilstaan bij kerst en het einde van het jaar. Welke tips of ideeën heeft u, die kunnen helpen om meer bewoners uit alle leeftijden op de kerstviering te verwelkomen?

Vraag 3

Een kerstviering in het dorpshuis wordt georganiseerd voor en door de bewoners. Wat zou u kunnen of willen bijdragen aan (het organiseren van) een kerstviering in het dorpshuis?