Nieuws van Dorpsbelangen
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 09 januari 2019 12:00

Allereerst wenst het bestuur van Dorpsbelangen aan alle Broekstrekers een goed en gezond nieuw jaar toe. Op woensdag 16 januari 2019, is er weer een vergadering van Dorpsbelangen in het Dorpshuis, aanvang 20:00 uur. Zijn er onderwerpen die u onder onze aandacht wilt brengen dan kan dit. Wij beginnen de vergadering altijd met een inspraakronde. In de vergadering van de 16ejanuari zullen wij onder andere stilstaan bij de volgende onderwerpen:

De glasvezelverbinding voor de hele Broekstreek, die in december succesvol is afgerond. Dank zij de opgaven van 84% van alle Broekstrekers hebben straks alle Broekstrekers een goede internetverbinding. Een prestatie om trots op te zijn. 

Verder komt

aan de orde de inrichting (vernatting) van het gebied Geelbroek-Hooghalen, de evaluatie van de bladbakken en het gesprek met het college van B&W op 19 december jl., waarin met wethouder Heijermans is gesproken over:

1. De slechte verbinding van het mobiel (GSM) netwerk.

Het college heeft in januari een gesprek met de overkoepelende organisatie van GSM aanbieders, waarin zij dit aan de orde gaat stellen.

2. De zorgen over mogelijk versnelde aardgaswinning in het gasveld Eleveld en de hieraan grenzende gasvelden in Assen en Tynaarlo,

De gemeente Aa en Hunze stuurt samen met de gemeente Assen en Tynaarlo een brief hierover aan de NAM, waarin zij haar zorgen uitspreekt en aandacht vraagt voor onder andere de mogelijke gevolgschade. 

3. De wensen van de Broekstreek voor een fietspad Rolde Ekehaar.

Deze wens kan niet direct worden ingevuld, maar het college zet dit wel op hun aandachtslijst.

4. De wensen dat bepaalde voorzieningen zoals het consultatiebureau en grofvuil ook bij de buurgemeente Assen geregeld kunnen worden.

Deze wensen worden door de gemeente verder onderzocht.

 

Namens Dorpsbelangen de Broekstreek

Deddie Jonathans