SVDB in de Toekomst
Geplaatst door Hennie Russchen   
woensdag 28 november 2018 19:01

Afgelopen woensdag vond in Café Popken een eerste bijeenkomst plaats van de werkgroep
“SVDB in de Toekomst”.
Onder leiding van Anne Prins, senior adviseur bij Sport Drenthe, en zijn assistent Maarten Snoep
hebben acht leden, oud leden en jeugdleden met hen het traject besproken hoe we onze sportvereniging toekomstbestendig kunnen maken. Onze maatschappij verandert in rap tempo en zullen wij als vereniging hierop moeten inspelen om SVDB levensvatbaar te houden.

De werkgroepleden hebben met Anne een vragenlijst doorlopen waar vooral de vraag gesteld wordt hoe wij onze vereniging zien en misschien in de toekomst willen zien. Waar zich eventueel nieuwe kansen aanbieden, uitdagingen liggen en misschien valkuilen kunnen omzeilen.
Anne heeft uitgelegd hoe het traject er uit gaat zien en om een eerste indruk te krijgen van onze vereniging werd de werkgroepleden een vragenlijst voorgelegd waar een aantal stellingen stonden geformuleerd waar een passend antwoord bij gevonden moest worden. De werkgroepleden krijgen deze vragenlijsten ook thuisgestuurd en hen wordt gevraagd de vragen te beantwoorden zodat op de volgende bijeenkomst aan de hand van de beantwoording er
gericht kan worden gewerkt aan een beleidsplan voor de toekomst van SVDB.
Het komende half jaar wordt hier de tijd voor genomen. Mocht er onder u een idee leven wat
voor belang kan zijn voor de toekomst van onze vereniging meldt u dit dan bij het bestuur van SVDB dan kunnen wij dit meenemen in het proces van vernieuwing.