Nieuws van Dorpsbelangen
Geplaatst door Edwin Schuiling   
woensdag 31 oktober 2018 18:36

woensdag 31 oktober is er weer een vergadering van Dorpsbelangen. Heeft u een onderwerp die u graag onder de aandacht wil brengen, dan kan dit tijdens de inloopronde om 20.00 uur in dorpshuis de Eekhof.

Ook zijn er recentelijk zonder overleg met dorpsbelangen door de gemeente Aa en Hunze metalen bladbakken geplaatst. De plek is nogal onlogisch. Wij hebben hierover contact opgenomen met de gemeente. Wilt u er rekening mee houden dat alleen bladeren in deze bakken mogen en geen ander tuinafval.

Brief van het College van B&W.

Afgelopen 7 maart heeft in aanloop naar de verkiezingen het Politiek debat plaatsgevonden in De Broekstreek. Dorpsbelangen heeft naar aanleiding daarvan een brief gestuurd aan de aanwezige politieke partijen en het college. Hierin zijn de onderwerpen en gedane suggesties/toezeggingen samengevat. 

We hebben hierop reactie ontvangen van het college. Deze reactie op de aangedragen onderwerpen is hieronder ter informatie integraal weergegeven.

Vanuit dorpsbelangen hebben wij vervolgens een formele reactie gegeven op het slechte mobiele bereik/alarmnummer 112 en het doortrekken van Nijlande naar Ekehaar. We volgen de voortgang en of deze zaken op hun agenda blijven staan.

Slecht bereik GSM netwerk

We delen met u de zorg omtrent mobiele bereikbaarheid van het platteland en zeker in het geval van noodsituaties. Mede op aandringen van de Drentse gemeenten heeft de provincie Drenthe in 2017 een oproep gedaan aan alle aanbieders van mobiele telefonie de bereikbaarheid te verbeteren. We zullen deze oproep een vervolg geven en ook zelf met de providers in gesprek gaan om de mobiele bereikbaarheid in onze gemeente te verbeteren. Het is daarbij wel belang van om te realiseren dat waar de ene provider wel bereik heeft, een ander soms een witte vlek heeft. Er is dan wel bereik, maar niet via elke provider. ln deze gevallen is 112 wel bereikbaar. Daarnaast is het goed om te realiseren dat de telecommunicatiemarkt is geprivatiseerd en de invloed van overheden daardoor beperkt is.

Samenwerking tussen Aa en Hunze en Assen benutten voor diensten bewoners van de Broekstreek

Consultatiebureau Ouders kunnen voor het inloopspreekuur van het consultatiebureau terecht in Rolde, Annen, Gieten of Gasselternijveen. Daarnaast kunnen de medewerkers van het consultatiebureau ook op huisbezoek komen. Op deze manier proberen we de jeugdgezondheidszorg zo dichtbij mogelijk te organiseren. De samenwerking tussen de gemeenten Aa en Hunze en Assen is inderdaad goed, maar beide gemeenten nemen de jeugdgezondheidszorg niet van dezelfde organisatie af. Daardoor kunnen inwoners voor deze diensten helaas niet over de gemeentegrens terecht.

Afvalbrengstation

Er zijn in principe wel mogelijkheden om een aantal afvalstromen kosteloos naar het milieupark in Assen te brengen. Daarbij moet worden gedacht aan kleding, glas, piepschuim, papier en (sommige) metalen. Op dit moment is het niet mogelijk om kosteloos grof afval naar Assen te brengen. Er bestaan wel aanknopingspunten om op basis van een geldig legitimatiebewijs en tegen een vergoeding grof afval in Assen te storten. De tarieven zijn in dat geval wel hoger dan wanneer met de gemeentelijke pas afval op het ABS in Gieten zou worden gestort. Het storten van afval met een Aa en Hunze pas in Assen is op dit moment de facto niet mogelijk. Dat heeft te maken met het feit dat de gemeenten Aa en Hunze en Assen verschillende financiƫle-, administratieve- en software systemen voor de organisatie van hun milieupark hebben. Daarnaast hebben beide gemeenten andere uitgangspunten met betrekking tot hun financiƫle begroting, waaronder de maximale toegestane hoeveelheid gratis te storten (grof) afval. Die verschillen maken het op dit moment schier onmogelijk om de afval-administratie van Aa en Hunze en Assen (deels) te integreren.

Fietspad Rolde-Ekehaar

De gemeente Aa en Hunze is een echte fietsgemeente; zowel voor onze eigen inwoners (huisschool/werk- fietsverkeer) als voor de vele recreanten die in onze gemeente of in de regio verblijven We hebben dan ook een lijst met fietspadwensen op verschillende trajecten binnen de gemeente. Uw wens voor het doortrekken van het fietspad Rolde-Nijlande naar Ekehaar zetten we op de wensenlijst. De wensen die er zijn kunnen echter niet allemaal tegelijkertijd worden gehonoreerd. Ons uitgangspunt is dat we fietspaden aanleggen zodra de cofinanciering, bijvoorbeeld van de provincie, ook gewaarborgd is.