SVDB in de Toekomst
Geplaatst door Hennie Russchen   
dinsdag 25 september 2018 18:04

Hierbij nodigt het bestuur van SVDB, leden, oud leden, donateurs, vrijwilligers en allen die onze vereniging een warm hart toedragen uit voor een bijeenkomst hoe we SVDB in de toekomst een plaats kunnen geven binnen onze gemeenschap.
Deze bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 4 oktober van 19.30 tot 20.30 uur voorafgaand aan de algemene ledenvergadering bij Café Popken.

Als spreker hebben we Anne Prins, beleidsmedewerker van Sport Drenthe, uitgenodigd zijn visie te geven hoe onze vereniging met vertrouwen de toekomst tegemoet kan gaan.

SVDB is opgericht in 1947 en bestaat nu 71 jaar. Diverse besturen hebben de vereniging door de jaren heen geleid. De jongste statuten zijn opgemaakt in 1981. Het laatste aangepaste huishoudelijk reglement is van 2009. In 2007 zijn er door het toen zittende bestuur bestuursrichtlijnen opgesteld.
Het dagelijks bestuur van SVDB heeft in het voorjaar een gesprek gehad met Anne Prins omdat wij van mening waren dat ons huishoudelijk reglement zou moeten worden aangepast. Wij kwamen er toen achter dat vele onderwerpen elkaar in de diverse documenten overlapten.
Omdat er maatschappelijk vele veranderingen hebben plaatsgevonden moeten deze onderwerpen een plaats krijgen en benoemd worden in het huishoudelijk reglement. Maar ook onze relatie met andere verenigingen moeten benoemd worden. Want veel van onze jeugdleden zijn ondergebracht bij buurverenigingen. Anne Prins gaf die avond aan wel iets voor onze vereniging te kunnen betekenen. Hij kan als geen ander uitleg geven hoe zo’n proces in z’n werk kan gaan om samen met hem SVDB toekomstbestendig te maken.
Omdat dit niet alleen het bestuur aangaat willen wij onze leden betrekken bij het proces om SVDB in de toekomst een vereniging te laten zijn met perspectief.
Graag nodigen wij u uit deze bijeenkomst te bezoeken voorafgaande aan onze jaarvergadering.
Wij hopen veel leden en geïnteresseerden te mogen begroeten.

Het bestuur: Bert Lammers, Jacqueline Duijvestijn, Jurriena Prins, Wim Popken, Tineke Berger en Rolanda Brinkman.