Bijdrage mededelingenblad en contributie Stichting Dorpsbelangen 2018
Geplaatst door Stefanie Fokkema   
vrijdag 21 september 2018 08:39

Op de jaarvergadering 2018 is de contributie voor Dorpsbelangen gehandhaafd op € 6,00 en de bijdrage voor het mededelingenblad werd voor 2018 wederom vastgesteld op € 9,00.

Van degenen die de Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek daartoe een machtiging hebben afgegeven wordt  eind september 2018 derhalve een bedrag van € 15,00 geïncasseerd.

Indien u ons (nog) niet gemachtigd heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn het bedrag z.s.m. en graag voor 1 oktober 2018 over te maken op rekeningnummer NL28 RABO 0356 0338 80 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van Dorpsbelangen: Jan Bos, telefoon 0592-389341, mailadres jan.bos50(at)ziggo.nl

Nieuws van Dorpsbelangen.

Vanavond 20 september is er om 20.00 uur een vergadering van Dorpsbelangen in het Dorpshuis. Heeft u onderwerpen die volgens u de aandacht verdienen van Dorpsbelangen en wilt u dit graag mondeling toelichten, dan kunt u dit doen aan het begin van de vergadering. Ons eerste punt is altijd: inbreng nieuwe zaken uit de Broekstreek.