Bijdrage mededelingenblad en contributie Stichting Dorpsbelangen 2018
Geplaatst door Jan Bos   
vrijdag 14 september 2018 15:27

Op de jaarvergadering 2018 is de contributie voor Dorpsbelangen gehandhaafd op € 6,00 en de bijdrage voor het mededelingenblad is voor 2018 wederom vastgesteld op € 9,00.

Van degenen die de Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek daartoe een machtiging hebben afgegeven wordt eind september 2018 derhalve een bedrag van € 15,00 geïncasseerd.

Indien u ons (nog) niet gemachtigd heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn het bedrag z.s.m. en graag voor 1 oktober 2018 over te maken op rekeningnummer 

NL28 RABO 0356 0338 80 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek. 

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van Dorpsbelangen: Jan Bos, telefoon 0592-389341, mailadres  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.