Dorpshuis nieuws
Geplaatst door Edwin Schuiling   
donderdag 13 september 2018 11:30

- Vervanging cv- en gasleidingen;

- Reparatie gestolen daklood;

- Duurzaamheidsfonds;

Vervanging cv- en gasleidingen
Gedurende de afgelopen zomermaanden is er hard gewerkt om de cv-en gasleidingen in de kruipkelder van het dorpshuis te vervangen. Techniko heeft eind augustus de werkzaamheden afgerond.
Gelukkig hebben vrijwilligers geholpen met het weghalen en wegbrengen van de oude leidingen naar de oud ijzerhandel. Het isoleren van alle leidingen is ook door deze vrijwilligers uitgevoerd.
Wij zijn benieuwd hoeveel de gasrekening omlaag gaat volgend jaar!

Reparatie gestolen daklood.
Zoals eerder gemeld is eind juni het daklood van de gymzaal gestolen. Afgelopen week is het dak van de gymzaal gerepareerd. Er is een loodvervanger geïnstalleerd. De verzekering dekt de schade, maar het eigen risico van € 450,00 zijn we wel kwijt. In ieder geval kunnen we weer droog sporten.

Duurzaamheidfonds
De gemeente heeft de dorpshuizen subsidie toegekend om energiebesparingen te realiseren en zo de duurzaamheid te bevorderen. Wij mogen een bedrag van bijna €7000 hieraan besteden. De plannen moeten wel goedgekeurd worden door de gemeente. Het zal waarschijnlijk het beste besteed worden aan maatregelen die het gasverbruik verminderen. Ongeveer 80% van de energierekening komt van het gasverbruik.
In de loop van het jaar gaan wij dit verder uitwerken.