Nieuws van Stichting Dorpsbelangen De Broekstreek en het Mededelingenblad
Geplaatst door Jan Bos   
dinsdag 04 september 2018 14:36

Op de jaarvergadering 2018 is de contributie voorzet lidmaatschap van Dorpsbelangen gehandhaafd op € 6,00 en de bijdrage voor het mededelingenblad werd voor 2018 wederom vastgesteld op € 9,00.

Van degenen die Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek daartoe hebben gemachtigd worden eind september 2018 de betreffende bijdragen geïncasseerd.

Indien u ons (nog) niet gemachtigd heeft, wilt u dan zo vriendelijk zijn het bedrag z.s.m. en graag voor 1 oktober 2018 over te maken op rekeningnummer NL28 RABO 0356 0338 80 t.n.v. Stichting Dorpsbelangen de Broekstreek.

Hebt u vragen, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van Dorpsbelangen: Jan Bos, telefoon 0592-389341, mailadres  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.