Nieuws van dorpsbelangen - Jaarvergadering
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 07 maart 2018 15:56

De Jaarvergadering dorpsbelangen is a.s. woensdag 7 maart om 19.30 uur in het dorpshuis, aansluitend vindt een politiek platform plaats met de politieke partijen uit de gemeente. 

Agenda jaarvergadering Dorpsbelangen.

1.      Opening voorzitter

2.      Mededelingen

3.      Vaststelling verslag jaarvergadering 2017

4.      Jaarverslag 2017

5.      Verslag jaarrekening 2017 penningmeester

6.      Verslag kascommissie

7.      Benoeming kascommissie aftredend lid Jacques Agricola

8.      Aftredend bestuurslid Jan Vreugdenhil

9.      Voordracht nieuw bestuurslid Agnes de Bruin

 Pauze 20.00 uur

 20.30 uur Politiek platform i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018.

 10.   Sluiting 22.00 uur.

 Wij hopen op een grote opkomst uit de Broekstreek. Wij stellen de raadsfracties kritische vragen over hun visie en beleid met betrekking tot:

-       De leefbaarheid in de Broekstreek, zoals goede en betaalbare woningen in de Broekstreek voor ouderen en jongeren

-       Dienstverlening op maat en dichter bij de burger (lees Broekstrekers)

-       Goede bereikbaarheid mobiele telefonie en een goede glasvezelverbinding.

Met een hoge opkomst en kritische vragen uit het publiek kunnen wij mogelijk invloed uitoefenen.