Nieuws van dorpsbelangen
Geplaatst door Stefanie Fokkema   
vrijdag 23 februari 2018 08:10

Woensdag 21 februari is er een bestuursvergadering van dorpsbelangen. Heeft u onderwerpen die onze aandacht nodig hebben dan kunt u gebruik maken van de inloop om 20.00 uur.

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat 21 maart de gemeenteraadverkiezingen er zijn en op 14 maart kunt u nog de lokale politieke partijen persoonlijk vragen stellen in ons dorpshuis. Zoals u weet vormen de gekozen politieke partijen de gemeenteraad en uit de grootste politieke partijen worden de wethouders gekozen. Laat u stem dus niet verloren gaan en laat u goed informeren. Met een aantal thema’s die over de leefbaarheid gaan van kleine dorpskernen willen wij de visie weten van de politieke partijen. Kom dus op 14 maart bij de jaarvergadering. Alle politieke partijen hebben reeds toegezegd te zullen komen.

Naast leefbaarheid kunnen ook andere thema’s aan de orde worden gesteld, maar wij horen graag welke zaken u op de agenda wilt hebben.

Het kan gaan over onder andere

-       Onderwijs (de basisschool)

-       Infrastructuur (wegen, riool, glasvezel)

-       Groenvoorzieningen (onderhoud bermen en plantsoenen)

-       Sportbeleid (verengingen)

-       Ouderenzorg (WMO loket)

-    Jeugdzorg