Dorpshuisnieuws - Donateursgelden
Geplaatst door Jan Bos   
woensdag 17 januari 2018 11:42

De tijd is weer aangebroken dat de donateursgelden worden geïnd voor het dorpshuis. De jaarlijkse contributie is ongewijzigd. Dit betekent voor een gezin € 15,- en voor alleenstaanden € 7,50.
Wanneer u een automatische incasso heeft afgegeven, zal binnenkort het donateursgeld worden afgeschreven van de bankrekening die u heeft aangegeven. Maakt u (nog) geen gebruik hiervan, dan komt binnenkort een bestuurslid bij u langs om het bedrag contant te innen. U kunt op dat moment er ook voor kiezen om alsnog het dorpshuis automatisch te machtigen het geld voor het komend jaar automatisch te innen.
Namens het bestuur alvast hartelijk dank voor uw steun aan het dorpshuis.