IJsvereniging De Eendracht - ledenvergadering
Geplaatst door Stefanie Fokkema   
donderdag 11 januari 2018 19:50

Algemene ledenvergadering IJsvereniging De Eendracht

d.d. 23 januari 2018 om 20.00 uur in Café Popken te Ekehaar

 AGENDA:

  1. 1.Opening
  2. 2.Mededelingen, ingekomen stukken
  3. 3.Notulen ledenvergadering woensdag 18 januari 2017
  4. 4.Jaarverslag 2017
  5. 5.Financieel verslag penningmeester
  6. 6.Contributie 2018
  7. 7.Verslag kascommissie

-        PAUZE –

7a.       Bestuurswisseling

7b.       Verkiezing kascommissie

 8.        Actielijst

9.         Rondvraag

10.       Sluiting