Uitslag enquete CO2
Geplaatst door Hennie Russchen   
woensdag 05 januari 2011 01:00
Tijdens ons kerstreces hebben we de mening gevraagd van de inwoners van Amen, Ekehaar, Eldersloo, Geelbroek en Eleveld omtrent de mogelijke opslag van CO2 in Eleveld.
Men heeft in grote aantallen schriftelijk gereageerd en dit goed onderbouwd.
99% is tegen opslag.
Het gaat hier duidelijk om het lokale belang.
 
De inwoners noemen de volgende punten:
 
  • Men maakt zich grote zorgen over de veiligheid van opslag en transport voor nu maar zeker in de toekomst. Breuklijnen en de kans op aardschokken ( in het verleden zijn deze er ook geweest ).
  • Gemeente Aa en Hunze wil zich profileren als recreatie gemeente. Dit bereik je niet met CO2 opslag. Het geeft negatieve effecten op de toeristische sector.
  • Waardedaling van onroerend goed.
  • Aanleg, transport, verkeers- en geluidsoverlast. Over deze onderwerpen is veel te weinig bekend.
  • Ook wordt veel genoemd dat het geld beter besteed kan worden aan alternatieve, duurzame energie. Het voorkomen van Co2 uitstoot. We weten dat dit nu de discussie niet is, maar het wordt wel genoemd door de inwoners.
 
 
De burgemeester heeft op zijn weblog staan : “nee zeggen kan altijd nog. Laten we om te beginnen elk redelijk verzoek eens positief beoordelen “
Dit ging niet specifiek over dit onderwerp maar toch…
Voor onze inwoners geldt duidelijk dat er geen enkel positief punt is te noemen voor
de CO2 opslag in Eleveld.
 
Bestuur Dorpsbelangen