Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Ekehaar
Geplaatst door Edwin Schuiling   
zondag 11 december 2011 09:08
Het bestemmingsplan Ekehaar met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van
24 november 2011 gedurende een periode van zes weken ter inzage tijdens openingstijden
in het gemeentehuis van Aa en Hunze ( Spiekersteeg 1 ) te Gieten. Daarnaast is het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken gedurende deze periode te raadplegen
op de website van de gemeente www.aaenhunze.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl