Oud en Nieuw 2011
Geplaatst door Edwin Schuiling   
vrijdag 09 december 2011 20:15

Informatie over carbidschieten en waarderingssubsidie bij jaarwisselingsactiviteiten.

                                               

 Carbidschieten tijdens Oud en Nieuw Heeft u het voornemen om oudejaarsdag, 31 december 2011, het traditionele carbidschieten te laten plaatsvinden? Dan bent u verplicht hiervan melding te maken bij de gemeente. Uw melding dient uiterlijk 22 december 2011 om 12.00 uur bij ons binnen te zijn. Waarderingssubsidie jaarwisselingsactiviteiten Ook voor de komende jaarwisseling is het mogelijk een incidentele waarderingssubsidie aan te vragen voor activiteiten die bevorderen dat de jaarwisseling 2011-2012 rustig en goed zal verlopen. Om voor een subsidie in aanmerking te komen moet o.a. aan de volgende criteria worden voldaan:
#De activiteit dient plaats te vinden op 31 december 2011.
#Het betreft geen commerciële activiteit.
#De activiteit is voor een breed publiek toegankelijk en moet een bijdrage leveren aan de bescherming van de openbare orde.
#De activiteit is vooral gericht op jeugd van minimaal 16 jaar en ouder.
#Als een organisatie meerdere activiteiten houdt worden deze gezien als 1 activiteit.
#Er moet een begroting zijn waaruit niet alleen de kosten maar ook de eventuele opbrengsten blijken.
#Per kern wordt er maximaal 1 activiteit gesubsidieerd.
#De subsidie bedraagt maximaal € 250,-- per activiteit. De aanvraag dient uiterlijk 16 december 2011 ingediend te zijn bij de gemeente. Wilt u een tijdens de jaarwisseling een activiteiten organiseren? Dan heeft u hiervoor een evenementenvergunning nodig. Meer informatie over het carbidschieten en waarderingssubsidie jaarwisselingsactiviteiten zie www.aaenhunze.nl  of De Schakel van woensdag 30 november 2011