Openbaar politiek cafe :leefbaarheid van het platteland
Geplaatst door Edwin Schuiling   
donderdag 03 november 2011 20:18

Graag willen wij u uitnodigen voor een openbaar politiek café op 10 november a.s. in Eexterzandvoort  over de leefbaarheid van het platteland.

De leefbaarheid van het platte land staat onder druk. Het vergrijst,
een aantal voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar
vervoer neemt af.
Plaatselijk is sprake van bevolkingskrimp. Werk is
voornamelijk te vinden
in meer verstedelijkte regio's. De structuur van het
landschap verandert
ingrijpend. De agrarische sector wordt grootschaliger
met gevolgen
voor de biodiversiteit. Natuurgebieden worden toenemend als
een
gebruiksgoed gezien.
De organisatie van het politiek café is in handen van
de afdeling Groen
Links Aa en Hunze.
De socioloog Janny Schonewille onderzoekt al geruime tijd deze
problematiek
en verzorgt een inleiding. Daarna kan iedereen aan de hand van
een aantal situatieschetsen discussiëren over hoe verschillende actoren
(zoals inwoners, bedrijfsleven, het OV, zorginstellingen, gemeenten en
woningbouwcorporaties) kunnen bijdragen om de leefbaarheid in stand te
houden of zelfs te verbeteren.
Het politiek café op 10 november 2011 is in het dorpshuis (D'Oal School)
in Eexterzandvoort (Dalweg 1, 9464TE). Het dorpshuis is open vanaf
19.30
uur. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en zal tot omstreeks
22.00 uur
duren.