AED
Geplaatst door Hennie Russchen   
woensdag 22 december 2010 17:18
AED - automatische externe defibrillator
Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen “de Broekstreek” heeft afgelopen week een eerste AED aangeschaft. Omdat het apparaat een hoge kostprijs heeft is besloten om eerst één exemplaar aan te schaffen.
Het voornemen van het bestuur om alle kernen te voorzien van een AED blijft van kracht al moeten we hoge inspanningen leveren om het financiëel rond te krijgen. Blij waren wij dan ook dat wij van Hartveilig Drenthe een gift kregen en dat de inwoners van “de Broekstreek” een steentje hebben bijgedragen. Wij hopen als bestuur dan ook dat nu de eerste AED een feit is, sponsoren die hebben laten doorschemeren wel een bijdrage willen leveren om dit project te realiseren, ook over de brug komen met een financiële injectie. Ook hopen wij dat de Gemeente Aa en Hunze in gaat zien dat het vooral in kleine gemeenschappen als de onze een must is om een AED te hebben, vooral omdat het reanimeren en en het aansluiten van een AED binnen 6 minuten moet plaats vinden. Gezien de aanrijtijd van een ambulance is in onze gemeenschap een AED onvermijdelijk.
 
Vrijwilligers
Er hebben zich bij het bestuur ruim vijftig vrijwilligers gemeld om een cursus te volgen om de AED te mogen bedienen. Het bestuur heeft contact gehad met dhr. T. Bruinius van de afd. EHBO Hooghalen.
Hij heeft laten weten de cursus bij ons te willen geven. De cursusavond zal de maandagavond zijn.
Voor mensen die deze avond beslist niet kunnen zal in overleg naar een andere avond gezocht worden, zodat ook iedereen die zich heeft aangemeld ook daadwerkelijk de opleiding krijgt. Tijdens de jaarvergadering van de St. Dorpsbelangen op 31 maart zal de heer Bruinius een lezing en demonstratie verzorgen. Wij hopen dan ook dat alle vrijwilligers deze avond willen bezoeken zodat wij in overleg alvast een eerste cursusdatum kunnen afspreken. Ook zal onze eigen AED op deze avond te bewonderen zijn. De namen van de vrijwilligers staan hier  vermeld. Mocht uw naam onverhoeds ontbreken, neem dan contact op met Bert Lammers 
Tel: 389387