AED
Geplaatst door Hennie Russchen   
woensdag 08 december 2010 01:00
Het jaar 2010 zit er bijna op. Voor de stichting dorpsbelangen een druk jaar voor al met het organiseren van een cursus voor vrijwilligers die aan het AED-Reanimatie project meededen. We hebben een aantal cursusavonden belegd, onder leiding van Tonnis Bruinius uit Hooghalen. Hij heeft zo’n veertig cursisten opgeleid die nu een AED kunnen bedienen en een slachtoffer kunnen reanimeren. Totaal hebben wij nu een bestand van vijftig vrijwilligers, die goed verdeeld over de verschillende buurtschappen zijn in de Broekstreek. Zoals gemeld in vorige mededelingenblaadjes zijn er nu twee AED’s. Het streven van Dorpsbelangen is er naar om naar het aantal van vier AED’s te gaan zodat iedere buurtschap over zo’n apparaat kan beschikken. De beide AED’s zullen vanaf 18 december aangebracht worden op een vaste plaats. Eén AED komen te hangen in een beveiligde kast. In Ekehaar wordt deze geplaatst de buitenmuur van het Dorpshuis. In Amen komt de AED te hangen op de kruising bij de fam. Koekoek. Woensdag 12 januari is er een voorlichtingsavond van Hartveilig Drenthe over het systeem dat wordt gehanteerd mocht het daadwerkelijk tot een inzet van de AED komen. Deze avond is zowel voor de vrijwilligers als ook voor andere geïnteresseerden. De vrijwilligers krijgen hiervan nog nader bericht. Wij hopen dat velen van u deze avond zullen bezoeken. Ook zullen bestuurders van de gemeente Aa en Hunze en de pers uitgenodigd worden om kennis te kunnen nemen van dit initatief van Dorpsbelangen en zo deze avond een bijzonder karakter te geven.
                                                                                                             
met vriendelijke groet, het bestuur