Oud papier zaterdag 28 november 2020
Geplaatst door Edwin Schuiling   
donderdag 26 november 2020 20:32

Komende zaterdag 28 november wordt het oud papier weer opgehaald. Wilt u het oud papier voor 9.00 uur stevig verpakt aan de straat zetten? Aan de beurt om te rijden zijn Fam Bergmeijer en Fam Stellingwerf.

Voor de Rijders: De route start om 9 uur bij de fam. Wagter Eldersloo 2 in Eldersloo.

Mochten er vragen zijn over het oud papier, dan graag contact opnemen met Judith Brinkman 0612281077 of via de mail Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
Dorpshuis De Eekhof Ekehaar donateursgelden
Geplaatst door Edwin Schuiling   
donderdag 26 november 2020 20:31

Geachte donateurs,

Begin december worden de donateursgelden voor het dorpshuis in Ekehaar weer van uw rekening afgeschreven. Voor diegenen die nog geen gebruik maken van automatische incasso zal er zoals gewoonlijk iemand bij u aan de deur komen, u kunt het geld alvast in een enveloppe klaarleggen.

Als u liever niet heeft dat er iemand bij u aan de deur komt dan kunt u alsnog een incassoformulier invullen, als dat gewenst is kunt u mij op onderstaand nummer of mailadres bereiken.

Ondanks dat er weinig activiteiten zijn geweest zijn wij als Dorpshuis de Eekhof de gelden hard nodig zo is er recentelijk een groot gedeelte van het platte dak vervangen en loopt ook het onderhoud van het gebouw gewoon door.

Wij hopen er in 2021 weer een mooi seizoen van te maken.

Met vriendelijke groet namens dorpshuis de Eekhof,

Luc Oosting

06-50446557

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

 
SVDB Nieuws
Geplaatst door Edwin Schuiling   
donderdag 26 november 2020 20:24

Aan de leden van SVDB

Voorwoord

Vorig jaar zaten we nog gezellig met elkaar bij café Popken voor onze jaarvergadering en de presentatie van het beleidsplan “SVDB in de Toekomst”. Dat de toekomst er een jaar later heel anders uit zou zien, hadden we niet kunnen vermoeden. Tweemaal een competitiestop, niet meer met elkaar mogen trainen en gymlessen die niet door mochten gaan. Alleen onze loopgroep kon onder bepaalde voorwaarden nog hun training doen.

In januari hadden we onze jaarlijkse veldloop. Nu met een aangepast parcours en heeft de commissie de loop een titel meegegeven als “de hel van Ekehaar”. Na een aantal magere jaren waren er gelukkig nu weer meer deelnemers.

Wat niet doorging was ons altijd gezellige pinkstervolleybaltoernooi.

Dit evenement brengt ook altijd nog wat geld in het laadje. Gelukkig hebben we twee keer een beroep kunnen doen op een regeling van het rijk.

Zo kunnen we toch de kosten nog een beetje drukken. Ook een aantal acties, zo als de wijnactie en de grote clubactie konden gewoon doorgaan. De oliebollenactie in samenwerking met het dorpshuis was een groot succes en leverde ook een mooi bedrag op voor de kas. Zo brachten deze acties nog enige verlichting op financieel gebied. Maar toch denkt het bestuur na hoe we onze begroting sluitend kunnen krijgen, omdat de kosten jaarlijks toenemen. Helaas moeten we constateren dat het ledental afneemt. Er is nog één voetbalteam waar er twee jaar geleden nog drie waren. Daarentegen heeft de volleybalafdeling een aanwas van leden, onze gymgroepen draaien prima en ook de loopgroep heeft dit seizoen er weer een aantal nieuwe leden bij gekregen.

Tijdens de presentatie van het beleidsplan werden er een aantal werkgroepen gevormd. Een werkgroep zou dit najaar een E-sports toernooi gaan organiseren maar dit kan onder de gegeven omstandigheden niet plaats vinden. Maar het format ligt er en kan op enig moment uit de la getrokken worden. Ook is een werkgroep gevormd die de mogelijkheid van het vergroten van de sportzaal van het dorpshuis gaat onderzoeken. Op dit moment zijn er gesprekken gaande met de gemeente over de ingediende plannen. Mooi is het dat je in de buurt een aantal bouwkundigen hebt wonen die goed voorwerk hebben gedaan. Ook op het bestuurlijke vlak wordt er gekeken naar mogelijke vernieuwingen. Onze maatschappij verandert in zo’n hoog tempo dat het aanpassen van statuten en huishoudelijk reglement noodzakelijk zijn.

Onze nieuwe beoogd voorzitter en ik zijn in september naar Gieten geweest voor de ondertekening van het Sportakkoord van de gemeente. De gemeente heeft namelijk in navolging van de landelijke overheid dit sportakkoord opgesteld om verenigingen en individuele sporters bij te kunnen staan in welke vorm dan ook.

Lees meer...
 
Dorpsvarkens 2020
Geplaatst door stefanie fokkema   
donderdag 19 november 2020 17:31

Het is stil bij de ijsbaan. Geen geknor, geen hulpboer, geen voerrestjes meer brengen, geen kijkende mensen aan het hek. Deze week zijn de dorpsvarkens naar de slager gegaan. Volgende week gaan we het vlees inpakken en de bestellingen klaar maken. We kiezen er toch voor om de bestellingen te laten halen.

Op 24 november 2020 is er vanaf 16.00 tot 17.30 uur een drive through slagerij op de parkeerplaats van het dorpshuis. Je bestelling kun je achteraf betalen, dus geen contant geld meenemen.

Lees meer...
 
Rabo ClubSupport
Geplaatst door Jan Bos   
dinsdag 10 november 2020 23:07

Alle Broekstrekers heel hartelijk dank voor het stemmen op één of meerdere Broekstreker Initiatieven. De opbrengsten zijn er dan ook naar. We zijn allemaal heel blij met het resultaat. De volgende bedragen worden door de Rabobank bijgeschreven:

Dorpshuis De Eekhof, voor duurzame sfeerverlichting    € 546,28

Wandelgroep De Eekhof voor aanschaf van Event-tent   € 400,52

S.V.D.B. voor o.a. bewegen voor ouderen                     € 502,55

Nestkastproject Eikenprocessierups                              € 298,48

Hele mooie resultaten, waar we wat mee kunnen. Nogmaals hartelijk dank!

 

 
Algemene ledenvergadering SVDB
Geplaatst door Edwin Schuiling   
donderdag 26 november 2020 20:27

Algemene ledenvergadering SVDB

November 2020

 

 

 

AGENDA

 

 • Voorwoord voorzitter

     Zie bovenstaand

 • Notulen algemene ledenvergadering d.d. 12 december 2019
      
  op te vragen bij secretaris: Jacqueline Duijvesteijn, secretaris@ svdb.nl
         en staat op de website

 

 • Jaarverslag seizoen 2019-2020

 

 • Financiën
  • Financieel verslag      Ina Rosies, Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
  • Verslag kascommissie
       
   Kascommissie controleert de boeken
        verslag niet mogelijk, maar de kascommissie tekent een schriftelijke
        verklaring waarin zij het bestuur decharge verlenen.

  • Verkiezing kascommissie
       
   Aanstellen kascommissie. Laatst gekozene blijft aan, toegevoegd met  
        reserve

  • Contributie
  • Begroting seizoen 2020-2021
       
 • Bestuursverkiezing
  Voorzitter Bert Lammers is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar.

Graag wil het bestuur dhr. Jan Blok aanstellen als voorzitter van SVDB. Als u zich als tegenkandidaat wil aanmelden dan verzoeken we dit uiterlijk voor 4 december 2020 bij Jacqueline Duijvestijn kenbaar te maken door een mail te sturen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 
VVV nieuws:
Geplaatst door stefanie fokkema   
donderdag 19 november 2020 17:35

We hebben van Sinterklaas vernomen dat er dit jaar een paar Pieten zijn die de kindertjes van de Broekstreek, (o t/m groep 8 van de basisschool) een cadeautje thuis komen brengen.

Wij jij ook dat de pieten op zondagmiddag 29 november tussen 14.00 en 16.00 uur bij jou langskomen? Geef je dan voor zaterdag 21 november op bij Judith Brinkman 06-12281077. Graag naam van ieder kind, leeftijd en het adres doorgeven.

Groetjes VVV de Broekstreek

 
SVDB nieuws - Jaarvergadering
Geplaatst door stefanie fokkema   
donderdag 19 november 2020 17:29

Ieder jaar houdt SVDB haar ledenvergadering in het najaar. Zo heeft het bestuur ook nu een datum gekozen. Deze is door de coronacrisis een keer verplaatst en zo als het zich nu laat aanzien is er geen mogelijkheid dit jaar een vergadering te organiseren waarbij de leden persoonlijk aanwezig kunnen zijn. Het bestuur van SVDB is gehouden aan de statuten die voorschrijven dat een vergadering moet plaats vinden binnen een half jaar na het einde van het verenigingsjaar, dat is 30 juni. Dus voor 30 december zou er een ledenvergadering moeten plaats vinden.

Lees meer...
 
Dorpsvarkens de Broekstreek: Einde van seizoen 3
Geplaatst door Jan Bos   
dinsdag 10 november 2020 21:48

De winter dient zich aan en het water komt binnenkort op de ijsbaan. Daarmee is ook het einde in zicht van het fijne leven dat de dorpsvarkens in de Broekstreek hebben gehad.  

Woensdag 18 november  gaan ze ons verlaten. Ze hebben in de buitenlucht kunnen wroeten en werden liefdevol verzorgd door een flink aantal hulpboeren. Ze zijn de duizendknoop te lijf gegaan en hebben de boel mooi opgeschoond. Ze zijn door vele voorbijgaande fietsers en wandelaars begroet en gefotografeerd. Ze hebben meegeholpen tegen voedselverspilling, want ze hebben veel afgedankt eten met smaak gegeten en het daarmee tot waarde gemaakt. Ze hebben voor nieuwe contacten gezorgd tussen Broekstrekers. 

We laten onze dorpsvarkens niet in de anonimiteit verdwijnen.

Lees meer...
 
<< Start < Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 88